Erzurum İl Koordinatörlüğü

İspir İlçemize Bağlı Olan Bütün Mahalle Muhtarlarının Katılımı İle TKDK Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirilmiştir


İspir ilçemizde; İspir Belediye Başkanı, Tarım İlçe Müdürü ve İspir ilçesine bağlı mahalle muhtarlarının katılımı ile TKDK destekleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.
İl Koordinatörümüz Dr. Atilla Özlü’ nün açılış konuşması ile başlayan programda kurum uzmanlarımızdan İ. Hakan Karabulut, IPARD II ile desteklenen sektörler hakkında sunum gerçekleştirmiştir.  Ayrıca AB’ ye aday ülkeler arasında ilk kez ülkemizde uygulanmaya başlanacak olan ve 7. Çağrı İlanı ile duyurulan “LEADER Yaklaşımı” konusunda da bilgi verilen program, katılımcıların sorularının cevaplanması ile tamamlanmıştır.
Aynı gün İspir ilçesinde kurulan ilk kadın kooperatifi olan İspir Hanımeli Kooperatifi Yönetim Kurulu ile de bir araya gelinerek kadın girişimlerine yönelik sektörler ile TKDK destekleri konusunda bilgi verilmiştir.