Adobe Flash player yukleyiniz
TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü

ERZURUM İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN MENKUL SATIŞ İLANI


S A T I Ş   İ L A N I
 
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
ERZURUM İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN

 
                                                                                                                                  
 
Dosya No : 2017/ 01
 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzurum İl Koordinatörlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanun kapsamında haczedilen aşağıda cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
 
SATIŞ  ŞARTLARI  VE  USULÜ
 
 1. Aşağıda cinsi, özelliği ve bedeli yazılı menkul malların 16.10.2017 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00-10:10 arası açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. Satış yeri ; TKDK Toplantı salonu Muratpaşa Mahallesi Haşıloğlu Caddesi Elit İş Merkezi Kat:2-3-4 Yakutiye/ERZURUM.
   
 2. Birinci arttırmada 6183 Sayılı Kanunun 81.maddesine istinaden tespit edilen muhammen bedelin %75’ini ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. İstekli bulunmadığı veya menkullere verilen bedelin muhammen bedelin %75’inden ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarından aşağı olması durumunda, satış yapılmayacak birinci artırmada bilahare en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile  23/10/2017 tarihi pazartesi günü ikinci arttırmaya geçilerek muhammen bedelin en az %50’sini ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır.
   
 3. Adı geçen menkul mallar birinci ve ikinci artırmada satılmaz ise pazarlık usulü ile satış yapılacaktır.Satış bedeli peşin olarak tahsil edilir veya verilen süre (3 gün) içinde ödenir. Satılan mal bedeli ödenmeden teslim edilmez. Alıcı menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile %5 faizini 6183 Sayılı Kanunun 86.maddesine göre ödemekle yükümlüdür.Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Tellâliye Resmi, hamaliye ve  nakliye giderleri alıcıya aittir.
   
 4. Satışa iştirak edecek katılımcılardan tutanak karşılığı muhammen bedelin %7,5 oranında teminat alınacaktır. Satışa iştirak edeceklerin, teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak yatırması zorunludur. Artırmaya iştirak edip kazanamayanların teminatı yine tutanak usulü ile teslim edilir.
   
 5. İhaleye katılacak olanların yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik olması halinde yetki belgesi ibraz etmesi gerekmektedir..
   
 6. Satılacak menkul malların KDV oranı % 18 dir.
   
 7. Menkul mallar dışarıdan görüldüğü gibi ve mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcıların yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir. Menkul malları görmek isteyenlerin Kalender Köyü Dinik Mevkii Horasan/ERZURUM adresinde görebilecekleri ilan olunur. Satışa iştirak eden alıcılar satış ilanını okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
   
 8. Aşağıda yazılı menkul mallar ilgili geniş bilgi almak isteyenlerin TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğüne müracaatları rica olunur. Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup; adrese tebligat yapılamaması halinde iş bu ilan tebliğ yerine geçecektir.22/09/2017
   
   

  SIRA NO CİNSİ ÖZELLİĞİ MİKTARI BİRİM FİYAT TUTARI
  1 Padok Demiri Çeşitli Ebatlarda Kesilmiş Profil Demiri ve Demir Boruların Kaynaklanması İle Oluşturulmuştur. 12.584,00 Kg 1,187 TL 14.937,20 TL
  2 Lamba Armatürleri H Tipi Atölye Armatürü 61 Adet 10 TL 610,00 TL
  3 Halojen Ampüllü Projektör 250  W  Simetrik Reflektörlü 26 Adet 100 TL 2.600,00 TL
  4 Suluk Donmaz Özellikli 1 Adet 50 TL 50 TL
  TOPLAM 18.197,20 TL