Adobe Flash player yukleyiniz
TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü

PAZARLIK USULÜ SATIŞ İLANI


P A Z A R L I K     U S U L Ü     S A T I Ş     İ L A N I
 
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
ERZURUM İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN
 
Dosya No:2017/01
 
 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzurum İl Koordinatörlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanun kapsamında haczedilen aşağıda cinsi, özelliği, miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 6183 Sayılı Kanun hükümleri gereğince gerçekleştirilen 1. ve 2. Açık Artırmada alıcı çıkmadığından satılamamış olup aynı yasanın 87. maddesi hükmü gereğince Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır.
 
SATIŞ  ŞARTLARI  VE  USULÜ
  1. Aşağıda cinsi, özelliği ve bedeli yazılı menkul malların 01.11.2017 tarihinden itibaren başlamak üzere 6 ay içinde Pazarlık Usulü ile satılacak olup satış peşin para ile yapılacaktır. Alıcılar yukarıda belirtilen tarihten itibaren menkul malları pazarlık usulü ile almak için teklif verebilirler.

  2. Teklifler Satış Komisyonunca değerlendirilerek en yüksek teklifi veren alıcıya satış 6 aylık süreye bağlı kalmaksızın en erken sürede yapılır. Verilen teklif ve/veya tekliflerin satış komisyonunca uygun bulunmadığı hallerde satış yapılmaz. Pazarlık teklif sürecinde bir alıcı tarafından teklif edilen miktar diğer teklif sahiplerine bildirilmez.

  3. Menkul malların Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Tellâliye Resmi alıcıya aittir.

  4. Satış bedeli peşin olarak tahsil edilir veya verilen süre içinde ödenir.

  5. Menkul mallar dışarıdan görüldüğü gibi ve mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcıların yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir. Menkul malları görmek isteyenlerin Kalender Köyü Dinik Mevkii Horasan/ERZURUM adresinde görebilecekleri ilan olunur. Satışa iştirak eden alıcılar satış ilanını okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılacağından daha sonra olabilecek itirazlar dikkate alınmayacaktır.

  6. Teklif verecek olan talipliler Erzurum İl Koordinatörlüğünde mevcut bulunan ‘Pazarlık Usulü Satış Teklif Formu’ nu eksiksiz dolduracak ve yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesinin aslını ( alıcının kendisini vekil ile temsil ettirmesi halinde vekaletnamenin aslını ) satıştan evvel satış ekibine ibraz ederek bir örneğini satış ekibine teslim edeceklerdir. Erzurum dışından teklif vermek isteyen talipliler ise aşağıda örneği gösterilen formu eksiksiz doldurarak 0 442 235 15 85  nolu faksımız aracılığıyla Koordinatörlüğümüze gönderebilirler. Bu yolla müracaat yapacak olan taliplilerin, tekliflerin satış komisyonuna ulaştığı hususunda 0 442 235 15 83-84 nolu telefonlardan teyit almaları gerekmektedir.

  7. Aşağıda yazılı menkul mallar ilgili geniş bilgi almak isteyenlerin TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğüne (Muratpaşa Mahallesi Haşıloğlu Caddesi Elit İş Merkezi Kat:2-3-4 Yakutiye/ERZURUM.) müracaatları rica olunur. 31.10.2017

 

SIRA NO CİNSİ ÖZELLİĞİ MİKTARI BİRİM FİYAT TUTARI
1 Padok Demiri Çeşitli Ebatlarda Kesilmiş Profil Demiri ve Demir Boruların Kaynaklanması İle Oluşturulmuştur. 12.584,00 Kg 1,187 TL 14.937,20 TL
2 Lamba Armatürleri H Tipi Atölye Armatürü 61 Adet 10 TL 610,00 TL
3 Halojen Ampüllü Projektör 250  W  Simetrik Reflektörlü 26 Adet 100 TL 2.600,00 TL
4 Suluk Donmaz Özellikli 1 Adet 50 TL 50 TL
TOPLAM 18.197,20 TL
PAZARLIK USULÜ SATIŞ TEKLİF FORMU
 
 
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
ERZURUM İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNE
 
2017/01 icra dosya numarası ile 31.10.2017 tarihinde ilan panonuzda satış ilanı yapılan menkul mallardan aşağıda listesi bulunan makine ekipmanlardan Teklif Veriyorum sütununa  çarpı ile işaretlediklerime toplamda KDV, Damga Vergisi ve Tellaliye Resmi hariç ........................................... TL teklif veriyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

SIRA NO CİNSİ ÖZELLİĞİ İSTENİLEN MİKTAR (ADET /KG) TEKLİF VERİYORUM
1 Padok Demiri Çeşitli Ebatlarda Kesilmiş Profil Demiri ve Demir Boruların Kaynaklanması İle Oluşturulmuştur.    
2 Lamba Armatürleri H Tipi Atölye Armatürü    
3 Halojen Ampüllü Projektör 250  W  Simetrik Reflektörlü    
4 Suluk Donmaz Özellikli    

Adı ve Soyadı / Ünvanı:
T.C. Kimlik / Vergi No:
Adres :
Telefon:
Tarih ve İmza:

Teklif Formu için buraya tıklayınız...

 
BİMER