Erzurum İl Koordinatörlüğü

Araç Satış İlanı


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzurum İl  Koordinatörlüğünce  6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında haczedilen Ekli listede cinsi, özelliği , miktarı ve bedeli yazılı menkul malların 27/05/2021 Perşembe günü 1 nolu 25LS476 plakalı araç için; saat 10:00 10:15 arası , 2 nolu 25LS778 plakalı araç için; saat 10:30 10:45 arası, 3 nolu 25LS736 plakalı araç için; saat 11:00 11:15 arası ve 4 nolu 25LS973 plakalı araç için; saat 11:30  11 :45 arası Şükrüpaşa Mahallesi, T.M.O. Lojmanları Sokak No: l Yakutiye / Erzurum adresinde bulunan TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü hizmet binasında açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Araç satış usülleri ve şartları aşağıdaki linkte mevcuttur.
http://erzurum.tkdk.gov.tr/Duyuru/Files/Erzurum/186c89a7-4624-4e5e-ae5c-4058338c3914.pdf


    Cimer