Erzurum İl Koordinatörlüğü

TKDK Erzurum, “IPARD 3’e Hazır”


TKDK’nın 2023 yılı içerisinde proje alımına başlayacağı “IPARD 3 Programı Tanıtım Ve Bilgilendirme Toplantısı” Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Erzurum’da Yapıldı.

Açılış konuşmasını Erzurum Valisi Sayın Okay Memiş’in yaptığı IPARD 3 Programı tanıtım ve bilgilendirme toplantısına Erzurum Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Zafer Aynalı, Tarım ve Orman İl Müdürü Sayın Osman Akar, TKDK Erzurum İl Koordinatörü Sayın Dr. Atilla Özlü, KUDAKA Genel Sekreteri Sayın Oktay Güven, Orman Bölge Müdürü Sayın Oktay Ayatay, Çaykur Bölge Müdürü Sayın Yakup Öztürk, Veteriner Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Yavuz Selim, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Telat Yanık, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Erdal Daşçı, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Ediz Kaan Özgen, Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Sayın Süleyman Şengül, KOSGEB Erzurum İl Müdürü Sayın Lütfullah Aktaş, DSİ 8. Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Yaşar Karagöz, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Sayın Abdulkerim Kavaz, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yönetim Otoritesi adına Sayın Gökhan Çengel ile birlikte sivil toplum kuruluşları ve yatırımcılar katıldı.


Toplantıda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, “Göreve geldiğimiz günden itibaren TKDK projelerinde büyük bir artış sağladık. Devletimizin 1 lirasını dahi sizlerin hizmetinde kullanıyoruz. Bu şehri sanayi, tarım ve hayvancılık kenti yapıyoruz. Ben bu şehirde görev yaptığım sürede hayvancılık adına yetiştiricilerimizden çok şey öğrendim” dedi. TKDK’nın Erzurum ilinde yatırımcılara vermiş olduğu katkılardan dolayı il koordinatörlüğü çalışanlarına teşekkür ederek IPARD 3 programı ile yatırımların daha da artarak istihdama katkı sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

 

TKDK Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla ÖZLÜ, yaptığı sunuda IPARD 1 ve IPARD 2 sürecinde yatırım tutarı 615 milyon TL’yi bulan 275 adet proje ile sözleşme imzaladıklarını ifade etti. Ayrıca projelere verilen hibe destek oranlarının sektöre göre %50 ile %70 arasında değiştiğini ve verilen desteğin KDV’den muaf olduğunu vurgulayan Özlü, desteklenen projelerin yapım işleri, makine-ekipman alınımı, mühendislik, mimarlık ve danışmanlık hizmetlerini de kapsadığını belirtti. Sözleşme imzalanan projelerin büyüklüğüne bağlı olarak ödemelerin taksitler halinde olabileceği gibi tek taksitte de yapıldığını ancak yatırımlar için nihai ödemelerin projelerin tamamlanmasına müteakip gerçekleştirildiğini belirten Özlü, 2023 yılı sonuna kadar yapılacak hibe destek ödemeleriyle birlikte hibe desteğinin yaklaşık 330 milyon TL’yi aşacağını bildirdi. Yatırımlarda ilk sırayı çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme kapsamındaki projelerin aldığını, bu yatırımları hayvancılık projelerinin takip ettiğini ve ardından işleme tesissilerinin geldiğini ifade etti. Bu desteklemeler sayesinde mevcut veya yeni işletmeleri yeni teknolojilerle buluşturmak, iç pazarda rekabet gücünü artırmak, performansını yükseltmek, sürdürülebilir kılmak, kırsalda çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve yenilebilir enerji kullanımını ve çevre dostu yeni istihdam alanlarını oluşturarak, Ortak Tarım Politikası çerçevesinde tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatlarıyla buluşturulması amaçlanmıştır.2022 yılına özel bir paragraf açan Özlü, Erzurum İl Koordinatörlüğü olarak 2022 yılı için kurum merkezince belirlenen hibe ödeme hedefini %123 oranında gerçekleştirerek sözleşmeye uygun harcama tutarı 198 milyon TL’yi bulan 52 adet projeye 60,5 Milyon TL hibe ödemesi yapıldığını belirtti. Bu desteklerin büyükbaş ve küçükbaş et ve süt üretim işletmeleri, küçük ve orta ölçekli et ve süt işleme tesisleri ve mikro ve küçük ölçekli mantar-misel yetiştiriciliği ile arıcılık ve arı ürünlerinin üretim ve paketlemesi tesissilerine, zanaatkarlık ve yerel ürün üretim ile su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerine, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri kapsamında yapılan tesislere, makine parklarına ve yenilenebilir enerji kapsamında yer alan, yatırım tutarı 220 milyon TL’yi aşan yatırımlara lokomotif olduğunu söyledi.

2023 yılı içerisinde 11.  Proje Çağrı kapsamında uygun harcama tutarı 232.5 milyon TL olan 48 adet proje ile sözleşme imzaladıklarını belirten Özlü, başlayan bu yatırmaların faaliyete geçmesiyle ödenecek hibe tutarının 150 milyon TL’yi aşabileceğini belirtti. Diğer taraftan ilimizde 2020 yılında kuruluş aşamasını da desteklediğimiz üç yerel eylem grubu tarafından sunulan küçük ölçekli projelerinde desteklendiğini sözlerine ekleyen Özlü, Erzurum İl Koordinatörlüğü olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi IPARD 3 kapsamında da insan sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı, gıda hijyeni ve güvenliği konularında AB standartlarını sağlayan işletmelerin ilimize kazandırılmasına devam edileceğini, yapılacak yatırımlar sayesinde ise ilimiz ekonomisinin canlanmasına ve istihdamın artmasına katkı sağlayarak, özellikle genç girişimcilere kırsal yaşamın cazibesini artırarak tersine göç oluşumuna katkı sunacağını belirtti.